Nieuws

We mogen weer per 11 mei !!!22-04-2020


Beste ouders,

Het zijn een aantal heftige weken geweest en het einde van de Coronacrisis is helaas nog niet in zicht, maar……..

Gelukkig kunnen we vanaf 11 mei wel weer de kinderopvang voor alle 0 – 4 kinderen openstellen. Ook de VVE / Peuterspeelzaal kinderen zijn weer van harte welkom!!

Dat zal jullie als ouders weer een beetje lucht geven en wij kunnen weer voor onze kleine vrienden zorgen. Wij kunnen alvast niet wachten.

Ook de BSO kinderen zijn weer welkom vanaf 11 mei. We zijn nu in afwachting van de beslissing van de scholen hoe ze invulling gaan geven aan het gespreid scholing bieden aan de kinderen. Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie informeren. Maak je in de tussentijd geen zorgen, ’t Parelbosch bedenkt altijd een oplossing voor de kinderen.

’t Parelbosch heeft gedurende de Coronacrisis niet stil gezeten.

In heel Zuid-Oost Brabant hebben 7 kinderdagverblijven 24 uurs opvang aangeboden aan de kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepsgroepen.

’t Parelbosch is hier 1 van en zal dit voorlopig ook nog even voortzetten.

We zijn heel trots op onze leidsters die lange avonden en hele weekenden zich hebben ingezet om opvang te bieden aan de kinderen. Ook onze stagiaires van de verschillende opleidingen hebben zich een kei getoond door op deze ongewone tijdstippen stage te lopen. Een hele dikke chapeau voor het team, zonder hen hadden we het niet voor elkaar gekregen!!

Vele van jullie zullen blij zijn dat de kinderopvang weer open gaat, maar sommige zullen zich ook zorgen maken. Is het wel veilig? Krijgen de kinderen in de 1,5 meter maatschappij wel voldoende liefde en aandacht?

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van concrete aanpassingen en nieuwe gedragsregels binnen ’t Parelbosch. De richtlijnen vanuit het RIVM dienen hierbij als leidraad.

We gaan dus alles in het werk stellen om een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen, de ouders en het personeel te creëren.

Volgende week worden deze maatregelen vanuit ’t Parelbosch bekend gemaakt. Ook binnen de locaties zullen de maatregelen duidelijk zichtbaar zijn.

Jullie als ouder gaan hier een zeer belangrijke rol in spelen, jullie zullen de maatregelen namelijk allemaal moeten volgen om de veiligheid te waarborgen. ’t Parelbosch vertrouwd op jullie medewerking. Samen kunnen we zorgen voor een veilige kinderopvang zonder zorgen!!

Dus als een leidster je een keertje aanspreekt bedenk dan dat zij dit doet vanwege jullie veiligheid en de veiligheid van de kinderen.

En wat betreft de liefde en aandacht? De 1,5 meter maatschappij telt niet voor kinderen en leidsters onderling. Vanuit het RIVM is duidelijk gemaakt dat hier geen risico’s zijn. De leidsters kunnen de kinderen dus alle liefde en aandacht geven die de kinderen altijd gewend zijn te ontvangen binnen ’t Parelbosch!!!

Tot snel allemaal!