Peutergym

Naast goede voeding is sporten zeer belangrijk voor de kinderen. Wanneer de kinderen iets groter zijn kunnen ze uit talloze sporten kiezen, maar wat is nu geschikt, leuk en nuttig voor de peuters van de dagopvang? Dat is niet altijd zo gemakkelijk.

Om dit op een goede manier vorm te geven is 't Parelbosch een samenwerking gestart met Stichting Samen Sportief.

 

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten, zeker ook de allerjongste doelgroep.

Met de speelmethodiek van “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd bij onze kinderopvang, waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. De methode is geschikt voor kinderen van 0 – 4 jaar. Dit is een leeftijd waarop zowel de fijne als de grove motoriek nog volop in ontwikkeling is.

Kinderen worden door het gerichte speel - en beweegaanbod sociaal - emotioneel en motorisch sterker doordat er een aanbod is op ieders niveau volgens de gedragskleuren van Beweeg Wijs.

 

Hoe werkt het?

Gymdocent Mandy Vosters komt iedere 2 weken op donderdagochtend peutergymlessen verzorgen op beide opvanglocaties. Van 09.00  - 10.30 uur is zij bij locatie Pasqualinistraat en van 11.00 tot 12.30 uur bij De Waghemakerstraat.

Bij goed weer zullen wij de beweegspelletjes buiten op het plein aanbieden. Mocht het slecht weer zijn dan kiezen we ervoor om naar binnen te gaan. De kinderen hoeven geen speciale sportkleding te dragen op deze dagen.

Alle kinderen van de 4 peutergroepen die deze morgen opvang hebben nemen automatisch deel aan de peutergym. De kinderen die deze morgen geen opvang hebben kunnen, samen met een ouder, gratis aan de lessen deelnemen. Dit gebeurt op basis van voorinschrijving. 

Tijdens de lessen gaan we aan de slag met zes thema’s. Al deze thema’s zullen aan bod komen:

  • Evenwicht
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Oog hand coördinatie
  • Fijn motorische vaardigheden 
  • Natuurlijk spelen, buiten activiteiten
  • Alles combineren rondom circus
     

Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk aspect binnen de methodiek voor de allerjongsten is de betrokkenheid van ouders. Ouders worden betrokken om de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ontvangt u af en toe een nieuwsbrief waarin we u informeren over het beweegaanbod en de laatste ontwikkelingen. Hier zullen we ook foto ’s van plaatsen.

Daarnaast is het mogelijk om samen met uw kind gratis deel te nemen aan de peutergymlessen op het moment dat u deze ochtend geen opvang heeft. Zo leert u de vriendjes en vriendinnetjes van uw kind en de juffrouw nog beter kennen terwijl u op een leuke manier samen met uw kindje sport.

 

Rol pedagogisch medewerker

Op beide locaties ligt een map met daarin verschillende spellen. Deze spellen komen terug in de lessen en kunnen verdeeld worden in de zes thema’s die hierboven beschreven staan. De map kan gebruikt worden om terug te kijken naar de spellen op een moment dat Mandy niet aanwezig is. Zo kunnen onze leidsters zelf ook de spellen aanbieden op momenten dat het uitkomt. Alle spellen zijn eenvoudig uit te voeren met simpel materiaal. Hier staat de methode van Beweegwijs bekend om.

De pedagogisch medewerkers nemen actieve deel aan de lessen.