Nieuws

Update noodopvang en betaling kinderopvangfacturen20-03-2020


Beste ouders,

Bij dezen een belangrijke update met betrekking tot de 24 uursopvang en betalingen kinderopvangfacturen.

Zoals bekend is ’t Parelbosch druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 24 uursopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen de vitale beroepen.

Deze zaterdag en zondag (21 en 22 maart) gaat de noodopvang voor het weekend al van start.

Hierbij volgt belangrijke informatie met betrekking tot de noodopvang (inclusief de weekend- en / of nachtopvang):

  • De opvang wordt KOSTELOOS aangeboden (er worden dus GEEN opvangkosten in rekening gebracht, je hoeft hier dus ook GEEN kinderopvangtoeslag voor aan te vragen!!),
  • De opvang is ALLEEN bedoeld voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale cruciale beroepsgroepen werkzaam is,
  • In een gezin waar 1 ouder een cruciale beroepsgroep uitvoert is het landelijke verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dit kan. Als dat niet lukt kan er een beroep gedaan worden op de noodopvang,
  • De gewenste opvanguren voor de 24 uursopvang moeten aangevraagd worden via planning@parelbosch.nl,
  • Geef tijdig afmeldingen van aangevraagde opvang door zodat anderen hier gebruik van kunnen maken,
  • De opvang wordt door ons eigen personeel vormgegeven en gebeurd volgens de Wet Kinderopvang (dus voldoende leidsters en altijd 2 volwassenen aanwezig).

 

Er is veel onrust over wat te doen met de kinderopvangkosten.

De overheid heeft besloten om de kinderopvangtoeslag door te laten lopen gedurende de gedwongen sluiting voor reguliere opvang.

Het verzoek vanuit de overheid, de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (Boink) en de Brancheorganisaties is dat de ouder de eigen bijdrage ook blijft voldoen.

Dit om te voorkomen dat de kinderdagverblijven failliet gaan en daardoor de noodopvang en de opvang na de crisis komt te vallen.

De overheid is druk doende om de eigen bijdrage van ouders, in zijn geheel, achteraf te compenseren.

 

KLIK HIER voor de samengestelde brief vanuit Boink, Brancheverening Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met informatie hierover.

Vanuit ’t Parelbosch het vriendelijke verzoek hier gehoor aan te geven zodat wij en andere kinderopvangorganisaties ons maximaal kunnen inzetten om de noodopvang voor de cruciale beroepsgroepen te blijven voortzetten.


Bedankt voor jullie begrip en blijf gezond!!