Nieuws

Wanneer mag je kindje wel - niet naar de opvang?15-06-2020


Beste ouders,

We krijgen veel vragen binnen over wanneer een kindje wel of niet naar de opvang mag komen.

Vanwege COVID-19 zijn de maatregelen die wij als kinderopvang moeten naleven verscherpt.

Deze maatregelen staan beschreven in het Protocol Kinderopvang welke door de overheid is opgesteld.

Klik hier voor de actuele regels met betrekking tot het wel of niet mogen brengen van je kindje.

 

Als Parelbosch delen we de mening van de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding en de AJN Jeugdartsen.

Klik hier voor de bijlage Advies Jeugdartsen.

Het is namelijk ondoenlijk voor jullie als ouder om steeds je werk te verlaten wanneer je kindje een kuchje heeft.

Kinderen hebben nu eenmaal snel een verkoudheidje en de kans dat dit Corona is, is buitengewoon klein.

De huidige regels creëren een hoop problemen voor jullie als ouders en, feitelijk, lijkt het bijzonder weinig meerwaarde voor de volksgezondheid te hebben.

De voorgestelde veranderingen van de Jeugdartsen zullen al een stuk beter werkbaar zijn terwijl het ook voldoende is met het oog op de volksgezondheid.

 

Maar……..

Zolang de officiële regelgeving binnen het Protocol Kinderopvang niet is aangepast mogen we hier niet van afwijken.

 

We hopen dan ook dat de aanbevelingen vanuit de Jeugdartsen snel worden overgenomen.

Tot die tijd hopen we op jullie begrip, ook al zullen jullie en wij er soms ferm van Balen.