Nieuws

nieuwe regelgeving mbt terugkomen uit oranje of rode landen13-08-2020


Beste ouders,
Naar aanleiding van de nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet is per 12 augustus is het Protocol Kinderopvang vanuit de Rijksoverheid gewijzigd.

De wijziging is als volgt:

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan.

Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid.

Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.

Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.


Ik begrijp dat alle wisselende maatregelen onze gezins- en werksituatie steeds vaker onder druk zetten. Het aanpassingsvermogen voor onze gezinnen wordt steeds op de proef gesteld.
Dat is lastig, vervelend en vaak frustrerend.
Deslaniettemin, ga ik ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en daarmee de gezondheid van onze kindjes en leidsters niet in het geding laat komen.

Bedankt voor jullie begrip!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parents,

As a result of the cabinet's new quarantine rules, the Childcare Protocol was amended by the ‘Rijksoverheid’ on 12 August.

 

The new rules are as follows:

For parents and children who return from a country or an area with an orange or red travel advice due to the corona virus, it is urgent to go into quarantine for 14 days when they return home.

This also applies if the travel advice was changed to orange or red during the trip.

For children aged 4 to 12, the exception is that they are allowed to go to the ‘BSO’ (and to school and sports), unless they have corona-related complaints or a housemate with fever and / or shortness of breath.

However, parents are not allowed to bring or collect their children during their own 14 days of home quarantine.

For children up to 4 years old, they are not allowed to go to daycare or childminders during their quarantine period.

This is a precautionary measure because of the frequent and intensive contact (care, feeding, cuddling) that children in this age category have with the pedagogical staff and childminders.

I understand that the constantly changing measures are increasingly putting pressure on our family and work situation. The adaptability of our families is constantly being tested.

That is difficult, annoying and often frustrating.

Nevertheless, I assume that everyone takes their responsibility in this and thus does not endanger the health of our children and pedagogical staff.

Thank you for your understanding!