Nieuws

Nacht- en weekendopvang voor mensen van vitale beroepsgroepen15-03-2020


Beste ouders,

’t Parelbosch is vanavond druk aan het werk om de vitale beroepsgroepen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Na overleg met onze pedagogisch medewerkers is beslist dat ’t Parelbosch, voorlopig, tot 6 april nachtopvang en weekendopvang aan gaat bieden voor de kinderen van mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepsgroepen.

De nacht- en weekendopvang wordt overeenkomstig de Wet Kinderopvang aangeboden rekening houdend met het maximaal aantal kinderen per leidster. Ook zal uiteraard voldaan worden aan het 4 ogenprincipe waardoor er altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig zijn.

Zodoende komt deze opvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

De minimale opvang die afgenomen kan worden is 5,5 uur. Om de kosten voor de betreffende ouders te beperken zullen deze uren tegen regulier tarief van €8,17 (kinderen 0 – 4 jaar) en €7,02 (kinderen van 4 – 13 jaar) worden aangeboden. De extra personeelskosten die deze diensten met zich meebrengen zal ’t Parelbosch uit eigen reserves voldoen.

De eigen pedagogisch medewerkers en pedagogisch medewerkers in opleiding zullen de opvang vorm geven.

’t Parelbosch heeft een achterwachtovereenkomst met Trigion om de veiligheid op de locatie te waarborgen.

Aanmelden voor nacht- en weekendopvang kan via planning@parelbosch.nl.

Om een en ander te kunnen organiseren dienen er minimaal 8 kinderen per dagdeel aangemeld te worden.

Deze opvang is ook beschikbaar voor mensen die geen klant zijn van ’t Parelbosch.