Nieuws

Update Corona15-03-2020


Beste ouders,

Naar aanleiding van de persconferentie eerder vandaag is het volgende naar voren gekomen.

Alle basisscholen en kinderopvangcentra blijven open voor ouders die werken in vitale beroepen. Voor alle schoolgaande kinderen geldt dat als wij ze tijdens schooltijd opvangen, dit als vakantieopvang in rekening wordt gebracht.

Wij blijven open voor ouders die werken in vitale beroepen en nood hebben aan opvang, namelijk:
• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o Meldkamerprocessen
o Brandweerzorg
o Ambulancezorg
o GHOR
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/…/coro…/cruciale-beroepsgroepen

Werk je in een andere sector, dan kun je je kind niet brengen.

Wij horen graag welke kinderen we wel van scholen moeten ophalen, zodat we ons personeel op de juiste manier kunnen inroosteren. Als we geen bericht krijgen, gaan we ervan uit dat we de kinderen niet hoeven op te halen.

Kinderen die verkouden zijn en/of hoesten en/of koorts hebben, mogen niet gebracht worden volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wij wensen iedereen heel veel kracht toe in deze moeilijke tijden.