Nieuws

Veelgestelde vragen Corona en Kinderopvang17-03-2020


Beste ouders,

We krijgen verschillende vragen binnen met betrekking tot het coronavirus en de kinderopvang. Wanneer mogen kinderen wel of niet komen. Moeten ouders wel of niet betalen voor de kinderopvang.

De Rijksoverheid heeft een FAQ hierover samengesteld. Je vindt deze via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Het kabinet kondigt vandaag een steunpakket met maatregelen aan om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Wat betreft de kinderopvang pleit 't Parelbosch ervoor dat de overheid ertoe beslist om de kinderopvangtoeslag gedurende de sluiting niet inkomensafhankelijk te laten zijn maar gewoon op 100% te zetten.

Op deze manier worden de ouders op eerlijke wijze tegemoetgekomen en behouden de kinderdagverblijven hun bestaansrecht.

Al de gegevens zijn al bekend bij de belastingdienst dus het is ook eenvoudig te organiseren.

De kinderdagverblijven met een uurtarief boven de Rijksnorm missen dan enkel dat verschil. Het is aan hen om dit met hun klanten verder te bespreken.

Het is dus nog even afwachten welke beslissing de overheid hierin maakt. In de tussentijd wordt geadviseerd de richtlijnen uit bovenstaande link te volgen.