Het voormalige Peuterwerk, of Peuterspeelzaal heet tegenwoordig VVE opvang . VVE staat voor Vroeg- en voorschoolse educatie.

‘t Parelbosch is een geregistreerde VVE locatie wat betekent dat ouders bij ‘t Parelbosch ‘Peuterspeelwerk’ kunnen aanvragen voor hun kinderen. Woont u binnen gemeente Eindhoven zijn er ook mogelijkheden tot gesubsidieerde VVE opvang. ZuidZorg bepaalt of uw kindje in aanmerking komt voor een VVE indicatie. Deze indicatie voorziet in een minimum aantal uur peuterspeelzaalopvang waarvan ook een groot  deel gesubsidieerd wordt. Ook als uw kindje niet geïndiceerd is kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerd peuterspeelwerk / VVE opvang. Als u wilt weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact met ons opnemen via roel@parelbosch.nl.

‘t Parelbosch werkt met de VVE methode Piramide.

De kwaliteitsmanager van ‘t Parelbosch is gecertificeerd Beeldcoach en Piramidetrainer. De pedagogisch medewerkers worden intern geschoold en gecoacht op hun pedagogisch handelen en het bieden van VVE volgens de Piramide methode.

Binnen de kinderopvang van ’t Parelbosch is VVE ingebed in de gehele uitvoering. De VVE uren omvatten zodoende het gehele dagdeel dat de kinderen aanwezig zijn.

Kinderopvang = VVE!!

Kinderdagverblijf ’t Parelbosch past VVE toe vanaf de babygroep. Daar de VVE-methode Piramide veel meer omvattend is dan enkel de taalvaardigheid is hier een grote slag te slaan. Het doel is om kinderen optimaal te stimuleren binnen de verschillende ontwikkelgebieden. Een van de belangrijke elementen van Piramide is het spelenderwijs leren vanuit de interesse van het kind. Zodoende wordt kinderen spelenderwijs geleerd het leuk te vinden om te leren zonder dit in een ‘schoolse vorm’ toe te passen.

Vanuit het gemeentelijke beleid ligt het zwaartepunt bij de taalvaardigheid van de kinderen zodat dit geen beperking is om in te stromen binnen het reguliere basisonderwijs.

’t Parelbosch is van mening dat dit te summier is en beoogt een grotere en bredere kwalitatieve ontwikkeling van het individuele kind.

Het feit dat VVE vanaf 0-6 wordt ingezet door ’t Parelbosch zorgt voor ‘vroegsignalering’ van potentiële achterstanden binnen de verschillende ontwikkelgebieden. Aangezien de kinderen zich reeds binnen het Piramide systeem bewegen worden achterstanden zelfs reeds aangepakt voordat er sprake is van ‘vroegsignalering’.

Belangrijk bij de toepassing van VVE is dat ‘t Parelbosch geen school is maar een Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf. De kinderen worden niet aan een schools systeem onderworpen maar spelenderwijs gestimuleerd zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en vanuit hun eigen interesse en natuurlijke interesse.

Kortom, ook voor hoge kwaliteit Peuterspeelwerk / VVE bent u bij ‘t Parelbosch aan het juiste adres.